Showing 1–16 of 721 results

Bộ Khung Treo Tường (Th-Khung-Set22)

935,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu sắc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bộ Khung Treo Tường (Th-Khung-Set6)

950,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu trắng và đen. Có 2 cách treo như mẫu ngoài ra khách có thể tự xếp theo ý tưởng

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set13)

660,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set14)

530,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set15)

460,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bo Khung Treo Tuong(Th-Khung-Set16a)

1,210,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu trắng

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set16b)

860,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu săc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set18)

830,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu sắc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set2)

1,590,000

Đối với set khung này như trong mẫu là màu đen nhưng trong thực tế có các loại màu khác để cho khách lựa chọn. Ngoài bản khung vuông còn có bản khung tròn kích thước ngang là 2-3cm và giá thành như nhau

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set20)

455,000

Set khung này theo mẫu là màu đen nhưng thực tế nó còn có màu nâu, trắng, kem và khách hàng có thể làm theo bản 2 hoặc 3 cm và giá thành không đổi.

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set21)

710,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu sắc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.

Bộ Khung Treo Tường(Th-Khung-Set23a)

480,000

Đối với set khung này có thể chọn các màu sắc khác nhau tùy vào màu tường và sở thích( các màu gồm nâu, tím, kem ,đen, trắng) và ở mẫu đang là màu đen.