Showing 881–896 of 1066 results

Ốc Biển Xanh (DCT000017)

 • Kích thước :260*150*260
 • Ốc được làm bằng pha lê và đế được làm bằng thủy tinh & hợp kim

Ốc Biển (DCT000016)

 • Ốc được làm bằng pha lê và đế được làm bằng thủy tinh & hợp kim
 • Kích thước: 260*130*290

Quả Lê (NHTC926)

 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể mua từng quả một :
  • NHTC926-1-S : 1.800.000/quả
  • NHTC926-2-S : 1.500.000/quả

Quả Táo (NHTC927-1-S & NHTC927-2-S)

 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn mua 1 trong 2 quả :
  • NHTC927-1-S : 1.800.000/quả
  • NHTC927-2-S: 1.500.000/quả