Showing all 1 result

Khung Ảnh & Tranh & Gương (5707)

  • Tên hóa học là PU
  • Có các màu khác nhau như hình
  • Độ rộng khung : 5cm
  • Khách hàng có thể đặt làm khung tranh, khung gương, khung kính theo cỡ của mình