Showing all 6 results

Tranh Cá Chép & Hoa Hồng

  • Tên tác phẩm : Cá Chép và Hoa Hồng
  • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
  • Kích thước tranh : 70*180 cm
  • Kích thước bao gồm khung như hình : 90*200 cm
Đọc tiếp

Tranh Cá Chép & Hoa Sen

  • Tên tác phẩm : Hoa Sen và Cá Chép
  • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
  • Kích thước tranh : 70*180 cm
  • Kích thước bao gồm khung như hình : 90*200 cm
Đọc tiếp