Showing 1–16 of 90 results

Tranh Bạch Dương

 • Tên tác phẩm : Bạch Dương
 • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
 • Kích thước tranh : 60*80 cm
 • Kích thước bao gồm khung như hình : 80*100 cm
Đọc tiếp

Tranh Bạch Dương

 • Tên tác phẩm :
 • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
 • Kích thước tranh : 60*80 cm
 • Kích thước bao gồm khung như hình : 80*100 cm
Đọc tiếp

Tranh Cá Chép & Hoa Hồng

 • Tên tác phẩm : Cá Chép và Hoa Hồng
 • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
 • Kích thước tranh : 70*180 cm
 • Kích thước bao gồm khung như hình : 90*200 cm
Đọc tiếp

Tranh Cá Chép & Hoa Sen

 • Tên tác phẩm : Hoa Sen và Cá Chép
 • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
 • Kích thước tranh : 70*180 cm
 • Kích thước bao gồm khung như hình : 90*200 cm
Đọc tiếp

Tranh Cánh Đồng Hoa (TH-TSTAC-HD001)

►Nhận vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng.
►Giá thành của chúng tôi luôn rẻ nhất so với thị trường.
►Với những dự án, công trình lớn xưởng tranh Thắng Hiền luôn có những chính sách ưu đãi nhất cho khách hàng.

Kích thước  tranh : 54×150 cm

Kích thước cả khung : 75x170cm

Tranh Cánh Đồng Hoa Lau (TH-TSTAC-HD002)

►Nhận vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng.
►Giá thành của chúng tôi luôn rẻ nhất so với thị trường.
►Với những dự án, công trình lớn xưởng tranh Thắng Hiền luôn có những chính sách ưu đãi nhất cho khách hàng.

Kích thước  tranh : 54×150 cm

Kích thước cả khung : 75x170cm

Tranh Cây Bồ Đề (TH-TSTAC-HD005)

►Nhận vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng.
►Giá thành của chúng tôi luôn rẻ nhất so với thị trường.
►Với những dự án, công trình lớn xưởng tranh Thắng Hiền luôn có những chính sách ưu đãi nhất cho khách hàng.

 

Tranh Cây Cổ Thụ

 • Tên tác phẩm : Cây Cổ Thụ
 • Tranh vẽ sơn dầu sáng tác
 • Kích thước tranh : 70*180 cm
 • Kích thước bao gồm khung như hình : 90*200 cm
Đọc tiếp

Tranh Cây Cổ Thụ (TH-TSTAC-HD006)

►Nhận vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng.
►Giá thành của chúng tôi luôn rẻ nhất so với thị trường.
►Với những dự án, công trình lớn xưởng tranh Thắng Hiền luôn có những chính sách ưu đãi nhất cho khách hàng.