Xem tất cả 2 kết quả

Tranh Phù Điêu 3D (M56)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 60×95
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (PDOU-65951)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 60×95
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc