Showing all 2 results

Tranh Phù Điêu 3D (PDOU-8812)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 80×80
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (PDOU-8813)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 80×80
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc