Showing all 3 results

Tranh Phù Điêu 3D (M171)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 56×80
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (PDOU-65951)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 60×95
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (PDOU-805615)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 80×56
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc