Showing 1–16 of 59 results

Tranh Công Phù Điêu 3D (PDOU-4011)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : (40×40) x 1 bức
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (M149)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 50×110
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc

Tranh Phù Điêu 3D (M150)

  • Khối nổi 3D đá nhân tạo & Nền gỗ bên dưới
  • Kích thước : 50×110
  • Xuất xứ : Theo tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu & nhà máy tại Trung Quốc