Showing 1–16 of 26 results

Lá Vàng (NHTC984-1-G)

  • Được làm bằng sứ kết hợp mạ vàng công nghiệp
  • Biểu tượng hình lá