Hiển thị 1–16 trong 113 kết quả

Ấm Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LO013)

  • Ấm được làm bằng sứ vẽ họa tiết & mạ vàng
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000031)

  • Lọ hoa cổ bằng sứ kết hợp họa tiết đồng
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000064)

  • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
  • kích thước 31*25*75cm
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000077)

  • Lọ được làm bằng pha lê & kết hợp với họa tiết mạ vàng 24k
  • Kích thước : 63 X 52 X 203 cm
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000078)

  • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
  • kích thước :39×32×62
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000079)

  • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
  • kích thước 30×23×61
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000080)

  • Bình được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết được mạ vàng kết hợp với đồng
  • Kích thước : 28*21*57 (cm)
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000081)

  • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
  • kích thước : 28×22×69
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000082)

  • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000084)

  • lọ được làm bằng sứ kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
  • kích thước : 25×24×50
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000085)

  • lọ được làm bằng sứ kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
  • kích thước : 26×24×51
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000086)

  • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL100016)

  • Lọ được làm bằng sứ & kết hợp với họa tiết đồng & có đôi thiên nga ở 2 bên
  • Kích thước :44L X 38W X 40H (cm)
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (TH-DOCO-BINH-BG703)

  • Bình được làm bằng pha lê Ba Lan kết hợp với đồng
  • Kích thước : 24*20*62.5 (cm)
  • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá