Hiển thị 1–16 trong 27 kết quả

Khay Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C1510)

 • Khay 3 tầng được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 31*31*51.5 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Cổ Châu Âu (S16-0136)

 • Liễn cổ bằng sứ.
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-0837)

 • Liễn 3 tầng được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 58*29*61 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-13081814)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 37.4*22.8*25.0 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-13110084)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 45*19*29 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16010254)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 34.5*20*20 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16040065)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 32.4*32.4*9 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16110024)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 47.5*14.0*19.5 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-BG003)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 41.5*29.5*30.9 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-BG017)

 • Liễn được làm bằng pha lê Ba Lan & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 35*17*20 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C1043)

 • Liễn được làm bằng pha lê Ba Lan & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 25*25*13 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C11055)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & có 2 con vẹt ở 2 bên & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 77*24*43 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C11073)

 • Liễn 3 khay được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 23*23*29 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C1143)

 • Liễn được làm bằng pha lê Ba Lan kết hợp với hình con thiên nga được làm bằng sứ & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 42*29*27 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-RA022B)

 • Liễn được làm bằng sứ & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 28*15*47 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.