Showing 1–16 of 28 results

Out Of Stock

Đôi Cò Cổ (S15-0133AB)

 • Đôi cò cổ bằng đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng cá sấu cổ Châu Âu (TH-DOCO-DRUOU-RA275)

 • Tượng cá sấu được làm bằng đồng có thể bày không hoặc để chai rượu lên trên như trong hình
 • Kích thước : 50*10*15 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng công cổ Châu Âu (DCT100025)

 • Công cổ treo tường được làm bằng Đồng kết hợp với Vỏ Trai , Ốc xà cừ
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng công cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-C1533)

 • Tượng công được làm bằng sứ vẽ họa tiết
 • Kích thước : 52*19*38 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng công cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-C1534)

 • Tượng công được làm bằng sứ vẽ họa tiết
 • Kích thước : 30*25*55 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng công cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-C156)

 • Tượng công được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với đồng
 • Kích thước : 74*25*60 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng công cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-S15-0302A)

 • Công được làm bằng sứ & kết hợp với đồng
 • Kích thước : 55*20*43 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng đôi chim cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-RA724D)

 • Đôi chim được làm bằng đồng & kết hợp với chân đế bằng đá
 • Kích thước : 32*7.5*21 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng đôi chim cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-RA730)

 • Đôi chim được làm bằng đồng & kết hợp với chân đế bằng đá
 • Kích thước : 44*26*43 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng đôi hạc cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-C0500)

 • Tượng đôi hạc được làm bằng sứ vẽ họa tiết
 • Kích thước : 64*20*57 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Tượng đôi hạc cổ Châu Âu (TH-DOCO-TVAT-C1096 – C1097)

 • Tượng đôi hạc được làm bằng sứ vẽ họa tiết
 • Kích thước : tượng hạc bên trái 30*27*34 (cm) & tượng hạc bên phải 23*15*52 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá