Showing 1–16 of 114 results

Ấm Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LO013)

 • Ấm được làm bằng sứ vẽ họa tiết & mạ vàng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000031)

 • Lọ hoa cổ bằng sứ kết hợp họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000064)

 • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • kích thước 31*25*75cm
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000077)

 • Lọ được làm bằng pha lê & kết hợp với họa tiết mạ vàng 24k
 • Kích thước : 63 X 52 X 203 cm
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000078)

 • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
 • kích thước :39×32×62
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000079)

 • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
 • kích thước 30×23×61
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000080)

 • Bình được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết được mạ vàng kết hợp với đồng
 • Kích thước : 28*21*57 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000081)

 • lọ được làm bằng pha lê kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
 • kích thước : 28×22×69
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000082)

 • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL000084)

 • lọ được làm bằng sứ kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
 • kích thước : 25×24×50
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000085)

 • lọ được làm bằng sứ kết hợp với vẽ họa tiết và họa tiết đồng trang trí
 • kích thước : 26×24×51
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (DCL000086)

 • lọ được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Bình Cổ Châu Âu (DCL100016)

 • Lọ được làm bằng sứ & kết hợp với họa tiết đồng & có đôi thiên nga ở 2 bên
 • Kích thước :44L X 38W X 40H (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá

Bình Cổ Châu Âu (TH-DOCO-BINH-BG703)

 • Bình được làm bằng pha lê Ba Lan kết hợp với đồng
 • Kích thước : 24*20*62.5 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá