Showing 1–16 of 35 results

Khay Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-C1510)

 • Khay 3 tầng được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 31*31*51.5 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Châu Âu (DCL100060)

 • liễn được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Cổ Châu Âu (S16-0136)

 • Liễn cổ bằng sứ.
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Pha Lê Châu Âu (DCL100056)

 • liễn được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Pha Lê Châu Âu (DCL100057)

 • liễn được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Pha Lê Châu Âu (DCL100058)

 • liễn được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Pha Lê Châu Âu (DCL100059)

 • liễn được làm bằng pha lê màu vẽ họa tiết kết hợp với họa tiết đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (DCL100033)

 • Liễn 3 tầng được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 58*29*61 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (DCL100054)

 • Liễn được làm bằng pha lê & kết hợp với họa tiết đồng
 • kích thước : 55×26×26cm
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (DCL100055)

 • Liễn được làm bằng pha lê Ba Lan & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 29*24*25 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-0837)

 • Liễn 3 tầng được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 58*29*61 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-13081814)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 37.4*22.8*25.0 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-13110084)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 45*19*29 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16010254)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 34.5*20*20 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16040065)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 32.4*32.4*9 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.

Liễn Phong Cách Cổ Châu Âu (TH-DOCO-LIEN-16110024)

 • Liễn được làm bằng sứ vẽ họa tiết & kết hợp với họa tiết đồng
 • Kích thước : 47.5*14.0*19.5 (cm)
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc fanpage Đồ Cổ Châu Âu Thắng Hiền để biết thêm chi tiết về giá.